Ta läkemedelshantering på allvar – med rätt tänk

Vi på Parafon Solutions har nyligen haft förmånen att lära oss mer om vikten av god läkemedelshantering på sjukhus. När vi genomförde ett byggprojekt på ett sjukhus i fick vi chansen att träffa ett annat svenskt företag som är pionjärer inom läkemedelshantering.

Denna erfarenhet öppnade våra ögon för hur viktig läkemedelshantering är för patienternas hälsa och säkerhet. Det är inte bara en fråga om rätt dosering och administrering av läkemedel, utan också om att se till att läkemedel hanteras på ett säkert sätt från användning till destruktion. Att de återvinns rätt och tas om hand.

Läkemedelshantering – en vital del av verksamheten

En aspekt av läkemedelshantering som vi på Parafon Solutions särskilt vill betona är vikten av att återvinna läkemedel. Det är alltför vanligt att läkemedel slängs i soporna och hamnar i miljön, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem för människor och djur. Det kan också vara en fråga om säkerhet på arbetsplatsen, ofta försvinner narkotikaklassade läkemedel olovligen och säljs vidare eller används inom missbruk.

Genom att återvinna läkemedel kan vi också minska risken för läkemedelsrester i vårt dricksvatten och miljön, samtidigt som vi minskar kostnaderna för produktion och avfallshantering. Detta är en viktig miljöfråga som vi på Parafon Solutions är angelägna om att uppmärksamma.

Vi på Parafon Solutions är stolta över att ha fått denna erfarenhet och ser fram emot att använda vår kunskap för att göra skillnad inom sjukvården och för miljön. Vi kommer att installera kanylburkar och liknande på våra arbetsplatser för att säkerställa att läkemedel inte hamnar fel.

Behöver du hjälp med ditt byggprojekt?

Parafon Solutions är ett företag som alltid är öppna för nya byggprojekt och möjligheter att hjälpa kunder med sina byggbehov. Vårt engagerade team av experter har omfattande erfarenhet inom byggindustrin och är väl rustade för att hantera en rad olika projekt, från mindre byggprojekt till större och mer komplexa uppdrag.

Vi på Parafon Solutions är stolta över vår höga standard av professionalism och kundservice. Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att deras visioner förverkligas och att byggprojekten utförs till deras fulla belåtenhet.