Ett byggprojekt med material från auktioner och återvunnet

Par Afon Solutions är stolta över att ha slutfört detta unika byggprojekt. Genom att endast använda återvunnet och auktionerat material har vi lyckats skapa ett byggprojekt som är både hållbart och prisvärt. Detta projekt hade inte varit möjligt utan vårt teams hårda arbete och engagemang. Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att förverkliga detta projekt.

Varför ville vi göra detta?

Initiativet till det här projektet kom från vår önskan att minska vår miljöpåverkan. Vi ville hitta ett sätt att återanvända material som annars skulle ha gått till spillo. Vi ville också hitta ett sätt att spara pengar på byggkostnaderna.

Utmaningar i projektet

De tre största utmaningarna för att slutföra byggprojektet i tid var att hitta material, samordna leverantörer och hålla tidsfrister.

Projektet krävde en stor mängd material och det var svårt att hitta tillräckligt med material som uppfyllde projektets specifika krav. Samordningen mellan leverantörerna var också svår, eftersom varje leverantör hade sin egen tidsplan och sina egna krav. Att hålla alla tidsfrister var en utmaning, eftersom varje försening kunde påverka hela projektet.

Trots dessa utmaningar slutfördes byggprojektet i tid och inom budgeten. Användningen av återvunnet och material från auktioner online har bidragit till att minska projektets miljöpåverkan och har även sparat pengar. För att hitta rätt material var vi tvungna att använda oss av flera auktionssidor.

Byggprojektet är ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås när återvunnet material och material från auktioner används i stället för traditionella metoder. Förhoppningen är att detta projekt ska inspirera andra att använda liknandet material i sina egna byggprojekt.

Tillsammans hittade teamet lösninga roch bra material

Uppmärksammat i media

Byggprojektet har fått blandade reaktioner från lite olika tidningar och branschkunniga. Medan många applåderar ansträngningarna att använda material som är återvunnet eller vunnet på auktion har andra kritiserat projektet för att använda material som inte håller måttet

Det återstår att se hur byggnaden kommer att stå emot tidens tand, men för tillfället är den ett intressant exempel på vad som kan göras med återvunnet och auktionerat material.

Projektet har godkänts på alla listade punkter av fyra oberoende inspektörer, som har berömt materialvalet. De som kritiserar projektet har inte gjort sina undersökningar ordentligt. Att materialet är återvunnet, begagnat eller vunnet på auktion betyder inte att det är dåligt. Ofta handlar det om helt perfekt material som blivit över från andra projekt eller där byggbolaget tråkigt nog kan ha gått i konkurs och behöver sälja av alla tillgångar.

Våga köpa material på auktion och från återvinning

Par Afon Solutions har varit verksamt i över 25 år. Under de senaste åren har företaget dock haft problem. För att återuppliva företaget beslutade ledningsgruppen att utmana sig själva genom att slutföra ett byggprojekt med enbart återvunnet och auktionerat material.

Detta var ingen lätt uppgift. Teamet var tvunget att vara kreativt och uppfinningsrikt för att hitta material som var både prisvärt och av hög kvalitet. I slutändan lyckades dock teamet och projektet slutfördes i tid och inom budget.

Framgången med detta projekt har gett oss en ny chans. Om fler gör som vi har gjort kan det även ge klimatet och vår natur en ny chans. Vi blev djupt inspirerade av den senaste ipcc rapporten som fick oss att ta steget.

Det har visat att vi på Par Afon Solutions fortfarande kan slutföra projekt av hög kvalitet, även i svåra ekonomiska tider. Detta ger oss en konkurrensfördel på marknaden och bör hjälpa oss att återta sina förlorade marknadsandelar.